logo

Dopřejte své zahradě punc výjimečnosti
a originality

Jsme firma, která vznikla v roce 2018. Tvorbě zahrad se věnujeme dlouhodobě. Tato značka vznikla proto, abychom do současných zahrad vnesly oživující a zpříjemňující prvky, které jsou mnohdy i funkčním řešením. Vyrábíme originální designové prvky a mobiliář. Přinášíme moderní trendy.

Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.

Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "ARS") subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost spotřebitele odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne doručení jejího odeslání.

Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu ARS, možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Subjektům ARS pro spory s prodávajícím e-shopu je Slovenská obchodní inspekce případné jiný orgán ARS zapsán v seznamu ministerstva. Seznam orgánů ARS je dostupný na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 12 odst. 4 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Návrh může spotřebitel podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může spotřebitel použít formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 a který je dostupný i na webovém sídle ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Subjekt ARS může odmítnout návrh tehdy, pokud byl podán návrh po uplynutí jednoho roku ode dne doručení zamítavé odpovědi prodávajícího na žádost spotřebitele o nápravu nebo marného uplynutí 30 denní lhůty ode dne, kdy spotřebitel odeslal prodávajícímu žádost o nápravu, na kterou prodávající neodpověděl. Také může odmítnout v případě, že spotřebitel se před podáním návrhu prokazatelně nepokusil vyřešit spor komunikací s prodávajícím nebo v případě pokud hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur. Subjekt ARS může odmítnout návrh i když se návrh týká věci, kterou se již dříve zabýval a spotřebitel byl informován o vyřízení jeho podání, přičemž návrh neobsahuje žádné nové skutečnosti a ARS by bylo vzhledem ke všem okolnostem zjevně neúčinné. Pokud je zřejmé, že ARS by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, subjekt ARS může takový návrh odmítnout. V případě, že subjekt ARS odmítne návrh spotřebitele, v takovém případě mu to neprodleně oznámí i s odůvodněním odmítnutí návrhu.

ARS začíná dnem doručení úplného návrhu podle § 12 subjektu ARS.

Strany sporu jsou povinny poskytnout potřebnou součinnost subjektu ARS k dosažení rychlého a účinného průběhu alternativního řešení sporu.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá se stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

Za účelem přizpůsobení obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti a poskytování funkcí sociálních médií využíváme cookies.